Politička platforma Solidarnost je u sredu, 23. februara, održala tribinu Migracije i degradacija socijalnih prava u Srbiji, posvećenu stanju socijalnih i radnih prava u Srbiji, položaju stranih radnika, tražilaca azila i domaćih radnika. O višedecenijskoj degradaciji radnih i ljudskih prava, ulozi države i tome kako se situacija može poboljšati govorili su Danilo Ćurčič iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava – A 11, Nikola Kovačević iz Centra za istraživanje i razvoj ...

Pročitaj više

Poslednjih godina svedoci smo značajnog povećanja broja migrantskih radnika u Srbiji kao jedne od posledica kontinuiranog gaženja radnih prava i spuštanje cene rada u Srbiji. Veliki broj stranih radnka je, kao i veliki broj domaćih radnka, angažovan na „crno”, odnosno bez radnih dozvola usled čega su im mnoga prava uskraćena. U nekim slučajevima se čak ispunjavaju i uslovi za preispitivanje postojanja trgovine ljudima. Stotine radnika iz Vijetnama koji su angažovani na ...

Pročitaj više

O stanju socijalnih i radnih prava u Srbiji, položaju stranih radnika, tražioca azila i domaćih radnika, kao i o tome šta je neophodno unaprediti u zakonskim i strateškim dokumentima koje uređuju ove oblasti, na tribini u organizaciji Političke platforme Solidarnost govoriće: - Danilo Ćurčič, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11 - Nikola Kovačević, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS - Jelena Ilić, Beogradski centar za ljudska prava - Aleksa Petković, Ne ...

Pročitaj više