Politička platforma - Solidarnost

O nama

Mi smo oni koji se bore za bolji svet svakodnevno – na našim radnim mestima, u našim komšilucima i našim zajednicama.

Hoćemo veće plate i bolje uslove rada, kvalitetnije zdravstvo, svima dostupno obrazovanje, zdravu i održivu životnu sredinu. Želimo da živimo u društvu u kojem će ljudi moći da ispune svoje pune potencijale, u društvu koje ne sakati i sputava razvoj već ga podstiče i omogućava ga svakoj osobi. Solidarno se udružujemo kako bismo izgradili svet zasnovan na vrednostima slobode i jednakosti.

Znamo da je to moguće! Samo, takvo društvo nećemo dočekati ukoliko se oslonimo na političare i postojeće političke partije. Oni su, u decenijama koje su za nama, otuđili i ogadili politiku običnom čoveku. Oni su pokazali svoju nesposobnost da upravljaju državom u opštem interesu. Njihova politika je isključivo interes uske, privilegovane klike.

Zato gradimo političku platformu, sa ciljem da politiku vratimo tamo gde joj je mesto – na radna mesta, u komšiluke, na ulice, u naše zajednice – da je upregnemo i stvorimo društvo u kome su potrebe društvene većine važnije od interesa uskog kruga privilegovanih. Osnovni principi naše političke platforme su društvena jednakost, široka politička participacija, ekološka održivost, rodna ravnopravnost i međunarodna solidarnost.

Priključite se borbi za bolji svet. Samo udruženi, solidarni, možemo se izboriti sa socijalnom katastrofom koja je naše društvo pogodila u prethodne tri decenije i izboriti bolji svet za nas i naše najmilije.

Sloboda, jednakost, solidarnost!