Pravo na pravdu

Siromašni ljudi bez prava na pravdu?

Već nekoliko nedelja svedočimo protestima advokata i kritici javnosti koja je upućena na račun najavljenih izmena Zakona o parničnom postupku. Ove izmene dokazuju da je pravni sistem u Republici Srbiji, blago rečeno, na klimavim nogama.

Pre svega, zato što su za javnu debatu za izmene i dopune zakona ostavljene tri sedmice, od 21. maja do 14. juna. Zakon o parničnom postupku predstavlja sistemski zakon, za čiju promenu je potrebna široka javna debata i društveni konsenzus.

Na sajtu Ministarstva pravde objavljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, a u obrazloženju predloženih izmena između ostalog stoji i da izmene imaju za cilj da se reformiše dostavljanje pismena, snimanje suđenja i procesna disciplina, a imajući u vidu EU standarde, praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda.

Kakvi su to standardi koji onemogućavaju siromašnim ljudima pristup pravdi? Naime, predlog zakona kaže da parnica neće biti pokrenuta ukoliko se unapred ne plate takse koje, u zavisnosti od predmeta spora, dostižu, za naše standarde, astronomske cifre.

Zakon se menja pod pritiskom banaka protiv kojih se vodi veliki broj sporova. Smisao izmena zakona je da se faktički smanji broj predmeta u sudovima ili da se načelno zaustavi priliv novih.

Ukoliko ste pokrenuli više parničnih postupaka protiv banke izmene predviđaju da ste u obavezi da, bez obzira na uspeh u sporu, banci platite troškove u svim postupcima, osim onog koji je prvi pokrenut. Ova izmena bi se primenjivala i na sve aktuelne parnice. Ipak, izmenama se ne dira u slobodu banaka da nastave i dalje da naplaćuju troškove obrade kredita iako postoji stav Vrhovnog kasacionog suda i brojne presude koje kažu da je to nezakonito.

Treba pomenuti i još jednu izmenu koja nema veze sa pravnom logikom, a to je da sudija sam odlučuje o svom izuzeću. Po zahtevu za izuzeće, neće odlučivati veće ili predsednik suda, već sam sudija. Takođe, ako sudija proceni da je zahtev neosnovan može kazniti predlagača.

O izmenama ovakvog zakona stručna, ali i šira javnost treba da budu detaljno upoznate i uključene u istinsku javnu raspravu. Zakonsko rešenje ne sme ugrožavati pravo siromašnijih slojeva na pristup pravdi. U suprotnom, ići ćemo putem pravne nesigurnosti koji je staza koja nije dobra ni za jednu suverenu državu.

Zato je predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku nužno povući iz procedure.
Siromašni ljudi bez prava na pravdu

You May Also Like

Ministarka Danica Grujičić je na televizijskom gostovanju ukorila nezaposlene lekare navodeći da neće da idu da rade u manja mesta, jer tamo nema „Mame i tate“ ali hoće u Kanadu. Ministarka zaboravlja da je za posledice stanja u zdravstvu i nedovoljan broj lekara nisu odgovorni nezaposleni lekari već Vlada i konkretno ona jer sedi na čelu resornog ministarstva, a ne lekari koji odbijaju da rade u potkapacitiranim bolnicama i domovima zdravlja u kojima nema osnovne opreme za rad, često nema pokrivenosti hitne pomoći, da rade za nedovoljne plate sa ugovorima na određeno koji im ne garantuju osnovna radna prava. Ministarka takođe zaboravlja da sve više lekara odlazi iz zemlje zbog elementarne egzistencije i da sve više klinika u Srbiji ostaje bez medicinskog kadra, dok se domovi zdravlja zatvaraju, što takođe predstavlja posledicu loših zdravstvenih politika političke garniture čiji je deo. Zdravstveni sistem mora biti organizovan tako da bez izuzetka obezbedi zadovoljavajući kvalitet zdravstvene zaštite koja je dostupna svima. To je moguće samo sa dovoljnim ulaganjima za održavanje i unapređenje javnog zdravstva, ali i obezbeđivanje što boljih radnih uslova za medicinske radnike i radnice.

Ministarko Grujičić, nisu lekari krivi za katastrofalnu situaciju u zdravstvu

Solidarnost!

Podrška Oliveri Marjanović u odbrani najosnovnijih zakonskih i civilizacijskih normi u našem društvu

Miloš Baković Jadžić-kandidat Solidarnosti na beogradskim predizborima

Ukoliko Ministarstvo odbrane nije sposobno da upravlja Zastavom, radnici jesu

Ukoliko Ministarstvo odbrane nije sposobno da upravlja Zastavom, radnici jesu

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.