Politička platforma Solidarnost je u sredu, 23. februara, održala tribinu Migracije i degradacija socijalnih prava u Srbiji, posvećenu stanju socijalnih i radnih prava u Srbiji, položaju stranih radnika, tražilaca azila i domaćih radnika. O višedecenijskoj degradaciji radnih i ljudskih prava, ulozi države i tome kako se situacija može poboljšati govorili su Danilo Ćurčič iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava – A 11, Nikola Kovačević iz Centra za istraživanje i razvoj ...

Pročitaj više

Poslednjih godina svedoci smo značajnog povećanja broja migrantskih radnika u Srbiji kao jedne od posledica kontinuiranog gaženja radnih prava i spuštanje cene rada u Srbiji. Veliki broj stranih radnka je, kao i veliki broj domaćih radnka, angažovan na „crno”, odnosno bez radnih dozvola usled čega su im mnoga prava uskraćena. U nekim slučajevima se čak ispunjavaju i uslovi za preispitivanje postojanja trgovine ljudima. Stotine radnika iz Vijetnama koji su angažovani na ...

Pročitaj više
Pravo na pravdu

Već nekoliko nedelja svedočimo protestima advokata i kritici javnosti koja je upućena na račun najavljenih izmena Zakona o parničnom postupku. Ove izmene dokazuju da je pravni sistem u Republici Srbiji, blago rečeno, na klimavim nogama. Pre svega, zato što su za javnu debatu za izmene i dopune zakona ostavljene tri sedmice, od 21. maja do 14. juna. Zakon o parničnom postupku predstavlja sistemski zakon, za čiju promenu je potrebna široka javna ...

Pročitaj više