Deklaracija o solidarnoj budućnosti Srbije

U nameri da sprovedemo dugo očekivane promene koje će okončati višedecenijsko ekonomsko, socijalno, ekološko i vrednosno urušavanje našeg društva, donosimo:

Deklaraciju o solidarnoj budućnosti Srbije

Stanje u kojem se naše društvo nalazi deluje beznadežno. Ono je izazvano, sa jedne strane, rasprodajom i uništavanjem svega onoga što smo kao društvo stekli u periodu ekonomskog prosperiteta tokom druge polovine XX veka, a sa druge, besomučnom pljačkom naših budućih ekonomskih potencijala kroz prekomerno zaduživanje praćeno koruptivnim procesima grotesknih razmera.

Kao rezultat ovih procesa, imamo društvo ogromnih nejednakosti. Sva ekonomska, politička i medijska moć koncentrisana je u rukama uskog sloja tajkunske oligarhije. Naspram njega nalazi se ogromna većina koja jedva krpi kraj sa krajem.

Plate i penzije su nedovoljne za dostojanstven život. Mnogi su bez stalnih prihoda i bez adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite. Radna prava se ne poštuju, a nesigurni oblici zaposlenja postali su normalnost. Zaštita od nasilja i diskriminacije, uključujući rodnu, polnu, versku, nacionalnu i rasnu, nedovoljna je i skoro nepostojeća. Svi oblici političkog, sindikalnog ili aktivističkog povezivanja se sistematski obeshrabruju. Podstiče se međunacionalna i međukonfesionalna netrpeljivost, uz konstantne napade na prava žena, seksualnih manjina i drugih marginalizovanih grupa. Promovišu se istorijski revizionizam, kao i pseudonaučne i pseudoistorijske teorije. U takvim uslovima ne iznenađuju izuzetno nepovoljni demografski procesi. Ne postoje adekvatni uslovi za brigu o deci i starima, a sve više radnosposobnog stanovništva odlazi iz zemlje.

Za to vreme svetska ekonomija se susreće sa izazovima tehnološkog napretka koji nas kroz robotizaciju, automatizaciju i primenu veštačke inteligencije uvodi u novu fazu društvenog razvoja. Sa druge strane, globalno se suočavamo sa limitima biosfere planete kroz globalno zagrevanje i njegove posledice. I jedan i drugi proces prete da u potpunosti izmene ekonomske tokove i odnose u društvu. Do sada vladajući ekonomski principi nesputanog rasta i slobodnog tržišta prete da ugroze opstanak čovečanstva. Još uvek neokončana pandemija kovida 19, kao i predstojeći slični globalni zdravstveni izazovi koji nam prete, rat u Ukrajini, kao i drugi potencijalni imperijalistički sukobi oko teritorija i resursa, dodatno nam usložnjavaju težak i neizvestan period, koji nam svima zajedno predstoji.

U ovakvim uslovima naša vizija solidarne budućnosti Srbije zasniva se na uverenju da:

– socijalne razlike nisu pokretački mehanizam u društvu već kočnica njegovog razvoja,
– visok stepen radnih prava i njihova zaštita nisu smetnja ekonomskom prosperitetu već garancija trajnosti tog prosperiteta,
– svi imaju neotuđiva prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao i na priuštivo stanovanje,
– rodna, seksualna, nacionalna ili etnička ravnopravnost i raznovrsnost predstavljaju vrednost našeg društva koju treba promovisati i čuvati,
– našu budućnost moramo zasnovati na delatnostima koje garantuju održanje zdrave i čiste životne sredine,
– svi moraju imati mogućnost za što direktnije ućešće u procesu donošenja odluka koje ih se na bilo koji način tiču, bez obzira da li je reč o lokalnoj zajednici u kojoj žive, preduzeću u kome rade ili su u pitanju teme od opšteg društvenog značaja,
– pravovremeno, tačno i istinito informisanje mora biti osnov medijske delatnosti, jer je jedan od uslova donošenja razboritih odluka javnosti,
– pravo na slobodno i demokratsko udruživanje na svim nivoima mora biti direktno sistemski podsticano i promovisano jer predstavlja temeljnu društvenu vrednost.

Stoga ćemo se dosledno zalagati za stvaranje:

– javno finansiranog sistema zdravstvene zaštite kojim će bez ikakvih birokratskih prepreka biti obuhvaćeni svi stanovnici Srbije,
– sistema progresivnog finansiranja države pomoću koga će ubiranje svih prihoda države pravedno opteretiti sve slojeve društva,
– javno finansiranog sistema socijalne zaštite koji će pomoći da svi stanovnici Srbije ostvare svoje pravo na dostojanstven život,
– sistema doslednog poštovanja i zaštite radnih prava prethodno definisanih jedinstvenim i sveobuhvatnim zakonom o radu koji pokriva sve oblike radne angažovanosti,
– javno finansiranog sistema socijalnog stanovanja kojim će beskućništvo biti trajno iskorenjeno iz našeg društva,
– u potpunosti javno finansiranog sistema obrazovanja koji će pokriti sve nivoe redovnog obrazovanja, kao i sve potrebe za prekvalifikacijama i obrazovanjem odraslih,
– sistemski podržane kulture i umetnosti koja mora biti javno finansirana i svima dostupna,
– sistema dosledne i sveobuhvatne zaštite od rodne, seksualne, nacionalne ili etničke diskriminacije koja će se sprovoditi na osnovu sistemskih zakona, koji će garantovati potpunu ravnopravnost u svim domenima života i rada,
– sistema dosledne i sveobuhvatne zaštite životne sredine, koja mora biti integralni deo svake planske i ekonomske politike, kao i zakonskih rešenja i odluka bez obzira na nivo odlučivanja ili delatnost koja je u pitanju,
– sistema koji će omogućiti neposrednu i neometanu javnu kontrolu rada svih državnih organa bez obzira na nivo ili vrstu delatnosti koju obavljaju,
– sistema koji će omogućiti redovno, birokratski neometano, neposredno izjašnjavanje građana po svim pitanjima za kojim se pokaže javni interes, bilo da se radi o lokalnim propisima i politikama, pitanjima od regionalnog ili opšteg značaja,
– sistema koji će omogućiti zaposlenima da imaju uvid i uticaj na ključne poslovne odluke preduzeća u kome rade bilo kroz sindikalno organizovanje, bilo kroz druge oblike participacije u nadzoru i upravljanju preduzećem,
– sistemske podrške za udruživanje radnika i radnica koji rade sa nesigurnim ugovorima, na platformama i drugim oblicima radnog angažmana koji trenutno otežavaju ili onemogućavaju adekvatno ostvarivanje radnih prava,
– sistemske podrške za osnivanje demokratski organizovanih stambenih zajednica, ekoloških zajednica koje promovišu principe regenerativne poljoprivrede i zajednica koje promovišu prakse niske proizvodnje đubreta,
– podsticanje javno-javnih i javno-zajedničkih partnerstava, radničkog akcionarstva, osnivanja zadruga i socijalnih preduzeća.

Za stvaranje takve solidarne Srbije vredi se boriti. Ta borba neće biti ni laka, ni kratka. U tu borbu moramo uključiti najšire slojeve stanovništva. Samo svi zajedno možemo i moramo promeniti katastrofalno stanje u našoj zemlji, kako bismo svi mogli da živimo od svog rada pristojno i dostojanstveno.

Potpisnici deklaracije:

Politička platforma Solidarnost
Lokalni front
Ne davimo Beograd
Zajedno

You May Also Like

Plata za život

Selakoviću je bolje da ćuti, nećemo minimalac nego platu za život

Još uvek nema odgovora od ministra Selakovića

Još uvek nema odgovora od ministra Selakovića

Zahtevamo dekriminalizaciju kanabisa!

Zahtevamo dekriminalizaciju kanabisa!

STOP privatizaciji EPS-a

„EPS je naš!“ – Peticija protiv privatizacije EPS-a

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *