Aleksandra Milos

Intervju sa Aleksandrom Lakić i Milošem Bakovićem Jadžićem: Od izbora očekujemo da pobedimo

Politička platforma – Solidarnost i pokret Ne davimo Beograd nedavno su postigli dogovor o saradnji na promovisanju platforme „Za dobar grad“. Plan „Za dobar grad“ nudi rešenja koja upravljanje Beogradom treba da vrate građanima i građankama i da Beograd učine pravednim, solidarnim i zelenim gradom, a na njemu će biti zasnovana kampanja za predstojeće gradske izbore koji su planirani za april 2022. godine. Ovim povodom razgovarali smo sa portparolima Solidarnosti, Aleksandrom Lakić i Milošem Bakovićem Jadžićem.

Kakve vrednosti zastupa Politička platforma Solidarnost?

Lakić: Solidarnost je organizacija koja okuplja ljude koji žele da se političkim sredstvima bore za principe solidarnosti i društvene jednakosti, za unapređenje i poštovanje javnog interesa, za široku političku participaciju, ekološku održivost, rodnu ravnopravnost i međunarodnu solidarnost. Okupili smo se jer smatramo da su ove političke vrednosti i uslovi delovanja nestali iz političke arene i da to ima ozbiljne posledice po celo društvo. Postojeći politički akteri ove vrednosti uvažavaju samo deklarativno. Nudimo program koji vodi društvu koje neće sputavati, već će podsticati razvoj pojedinaca i uvažavati ličnu slobodu – društvo zasnovano na slobodi i jednakosti i solidarnosti.

Objavljena je saradnja sa NDMBG u kontekstu zajedničke promocije platforme „Za dobar grad“. Zašto je do toga došlo?

Baković Jadžić: Našu saradnju pre svega omogućava komplementarnost političkih programa i sličnost političkih pozicija.

Lakić: Delimo borbu za javni interes, protivljenje daljim privatizacijama, zalaganje za dostupnost javnih usluga, transparentnost u odlučivanju, demokratizaciju institucija i mehanizama odlučivanja i široku političku participaciju.

Baković Jadžić: Takođe, kao pojedinke i pojedinci često smo sa članicama i članovima NDMBG učestvovali u istim borbama za javna dobra, javni prostor, protiv kršenja radnih i stambenih prava. U tim borbama se, kroz duži vremenski period, stvarao odnos poverenja koji je neophodan za građenje političkih pokreta odozdo nagore i za njihovu međusobnu saradnju.

Višedecenijski politički problem u Srbiji je što se niko nije borio protiv društvene nejednakosti. Sve prethodne vladajuće garniture su je svojim politikama samo produbljivale. Solidarnost se zalaže za dobrobit i blagostanje za sve, a u takvoj politici vidimo partnera u NDMBG.

Sa Ne davimo Beograd delimo i stav da opozicija ne treba da se smešta u jednu kolonu. Zastupamo afirmativne politike, što nas dovodi do zaključka da je potrebno da postoji više ideološki jasno profilisanih koalicija.

Na koji način će Solidarnost učestvovati u promociji platforme „Za dobar grad“ u Beogradu?

Baković Jadžić: Članovi Solidarnosti pre svega imaju veliku ekspertizu u polju radnih i socioekonomskih prava.

Lakić: Želja nam je da skrenemo pažnju na neke probleme koji su zapostavljeni u javnosti, kao što je problem bezbednosti na radu. Njegove razmere su velike i zapravo je u pitanju jedan od gorućih problema u gradu s obzirom na to da je investitorski urbanizam u ekspanziji i da su sve više prisutne nove forme rada, kao što je rad putem aplikacija. I zaštita stranih migrantskih radnika postaje nešto čime ćemo u vrlo skoroj budućnosti morati da se bavimo. Naravno, želimo da unapredimo kolektivno pregovaranje i dalje da se zalažemo za mogućnost sklapanja kolektivnih ugovora na gradskom nivou.


Aleksandra Lakić

Šta Solidarnost smatra glavnim problemima za građane Beograda i prioritetima za razvoj grada?

Baković Jadžić: Solidarnost insistira na tome da je najteži problem sa koji se građani suočavaju društvena nejednakost. Srbija je zemlja najvećih nejednakosti u Evropi. Smatramo da novca i resursa i dalje ima dovoljno za sve, ali da je ključno pitanje kako će se sredstva raspoređivati i deliti. Mi želimo da doprinesemo izgradnji društva jednakosti i istinskog poštovanja socijalnih prava.

A što se tiče urbanog razvoja?

Baković Jadžić: Zalažemo se za to da se definisanje konkretnih problema vrši u saradnji sa samim građanima. Kada je urbani razvoj u pitanju zasad verovatno možemo da se oslonimo na rezultate jedne ankete u kojoj su se građani izjasnili da su im najveći posebni problemi u gradu pitanja životne sredine, transporta i infrastrukture.

Lakić: Sada bih se malo možda vratila na ovo pitanje programske i komplementarnosti u pristupu. Mi se slažemo u tome da postoji niz problema koji se ispoljavaju lokalno, ali koji su istovremeno neodvojivi od procesa koji se odvijaju u širem kontekstu. Neki od tih lokalnih problema su kao, što sam već rekla, dostupnost i kvalitet javnih uluga, investitorski urbanizam i, uopštenije, problematičan načina na koji se razvoj grada planira. On ostavlja posledice na socijalnu strukturu grada i na ono što nam je svima od životnog značaja, a to je dostupnost i priuštivost stanovanja i niz ekoloških problema.

Ipak, važno je da naglasimo da su lokalni problemi deo šireg problema: konkretno, večne i beskonačne tranzicije ka tržišnoj ekonomiji koja je prosto postala ideološko i programsko opredeljenje svih partija manje više od devedesetih na ovamo i koje se pre svega ogledaju u ogromnom rastu socijalnih nejednakosti i produbljivanju jaza između ekstremno bogate manjine i siromašne većine. Realna socioekonomska komponenta, na kojoj insistiramo na širem planu, je ono na čemu ćemo insistirati i na lokalnom planu.

Otvorena je i opcija zajedničkog izlaska na izbore. Kakva bi u tom slučaju bila vaša očekivanja?

Lakić: Očekivala bih da pobedimo.

Opreznije govoreći, naglasila bih da je politička borba u aktuelnom trenutku izuzetno teška jer vlast iza sebe ima veliku finansijsku i medijsku mašineriju koja joj omogućava zapravo da diskredituje sve one koji je kritikuju i da nastavlja da širi svoju populističku ideologiju. Na ruku vlasti ide i činjenica da je zemlja ekonomski degradirana, zbog čega je teško razuveriti ljude da su projekti koje vlast sprovodi, a koje najavljuje kao investicije, zapravo štetni.


Miloš Baković Jadžić

Baković Jadžić: Jedna od promena koje priželjkujemo su promene izbornih uslova. Nezavisno od izbornog uspeha cilj nam je da ponudimo drugačije politike i doprinesemo razvoju drugačije političke kulture i organizovanja, koje mora biti istinski demokratsko i to počevši od samog ustrojstva pokreta.

Lakić: Iskreno, mislim da bi to mogao biti prvi korak da se uđe u institucije i da zajednički program, da tako kažem, i oba pokreta postanu vidljiviji. Ugledamo se na iskustvo iz Hrvatske, gde su opozicione partije ušle prvo u lokalni parlament, da bi kasnije osvojili i vlast u Zagrebu. Inspirativno je videti da neka levo-zelena koalicija može postepeno da menja jedan sistem koji je duboko zaglibio u mulju nekompetentnosti, korupcije i kriminala.

You May Also Like

RASPRODAJA PRED FAJRONT

Lojpur: SNS pokreće totalnu pljačku!

Plata za život

Selakoviću je bolje da ćuti, nećemo minimalac nego platu za život

Još uvek nema odgovora od ministra Selakovića

Još uvek nema odgovora od ministra Selakovića

Zahtevamo dekriminalizaciju kanabisa!

Zahtevamo dekriminalizaciju kanabisa!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *