Srbija je protekle decenije smanjila javna ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a na njihov račun povećala ulaganja u vojsku i policiju, objavila je grupa nevladinih organizacija nedavno u alternativnom izveštaju Komitetu UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava. To dobro odslikava koji su prioriteti Vlade, komentariše Aleksandra Lakić, portparolka Političke platforme Solidarnost. Iako su predstavnicima vlasti puna usta brige o građanima i stalnom rastu životnog standarda, u praksi ...

Pročitaj više